انتخاب رشته تجربی

اشـــکان پارســیانژاد بــرای انــجام بــهترین روش انتخاب رشته در چند مرحله  در کــنارتان خواهد بود. انــتخاب رشتــه سراسری توسط خود ایشان و طبق مراحل زیر انجام خواهد شد:

مرحله اول: معرفی رشته

مــعرفی رشـــته هـای تــحصیلی بــه صــورت اینفوگرافی و پادکست در کانال تلــگرام و صــفحه ایــنستاگــرام و وبــسایــت رســمی اشکان پارسیانژاد.

مرحله دوم: انتخاب رشته مجازی

انــتخاب رشــته کــامـپیوتری بر اساس نرم افزار انتخاب رشته و براساس قــبولی هــای سـال های اخــیر ، مــحدوده رشــته ها و شــهرهای قبــولی و شـانس کلــی قبولی در انــواع کــد رشــته های دفترچه در این مرحله تخمین زده می شود.

مرحله سوم: مشاوره فردی

مــشاوره فــردی و مــعرفی رشــته ها با تــوجه به عــلاقه هــای فردی دانش آموز و ایده آل های ذهنی خانواده در این مرحله انجام می شود.

مرحله چهارم: چیدمان انتخاب رشته

چیـدمان 150 انـتخاب دانـش آمـوز با توجه به علاقه های فردی و در نظرگرفتن نکات تخصصی انتخاب رشته در این مرحله انجام می شود.

بهترین انتخاب رشته تهران

مرحله پنجم: انتخاب رشته مطمئن

در ایــن مــرحله به دانــش آموز فرصت داده می شود تا در مورد ١۵٠ انتخاب خود و ترتــیب آنها فکر کند و به جابه جایی جزئی و مرتب کردن دقیق تر انتخاب ها در منزل بپردازد.

مرحله ششم: چک مجدد

چــک مــجدد لیــست انــتخاب رشــته در ایـن مرحله توسط اشــکان پارسیانژاد انجام می شود و انــتخاب نهــایی شــما بــررسی می شــود تا تغییرات و نــظرات نهایی در آنها اعمال شود. پس از نهایی شــدن انــتخاب رشــته، مــی توانید کــد رشـته ها را در سایت سازمان سنجش وارد کنید و منتظر اعلام نتایج نهایی بمانید.

قبولی در دانشگاه
انتخاب بهترین دانشگاه تهران

مرحله هفتم: انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی

انــتخاب رشــته دانشگاه آزاد اسلامی بعد از اتمام انتخاب رشته سراسری شــروع مــی شــود و در یــک جــلسه مــشاوره انــتخاب رشــته آزاد شـما چــیده و مرتب می شود.